Půjčování – prodloužení – návrat

Půjčujeme knihy, brožury, leporela, hudebniny, turistické průvodce, atlasy, časopisy, komiksy, CD – zejména audioknihy, společenské hry

a

zvukové knihy (v rámci zvukové knihovny při MěK v Týně nad Vltavou) určené pouze čtenářům, jimž zdravotní postižení znemožňuje četbu tištěných knih.

 • 1) Pravidla pro půjčování a prodlužování:
  • a) Upozorňujeme, že čtenářský průkaz je nepřenosný – na jednu průkazku si nemůže půjčovat více osob. Čtenář ručí za zneužití průkazu.
  • b) Před výpůjčkou si dokument zkontrolujte a nahlaste závady. Na později zjištěné závady nebude brán zřetel.
  • c) Vše půjčujeme na 30 dnů.
  • d) Výpůjční lhůtu lze prodloužit o maximálně 2x 30 dnů, nežádá-li dokument jiný čtenář.
  • e) Výpůjčku může prodloužit knihovník, je-li před jejím uplynutím požádán čtenářem osobně, emailem nebo telefonicky.
  • f) Čtenář si může výpůjčku před jejím uplynutím prodloužit také sám přes online katalog v KONTĚ čtenáře.
 • 2) Knihovna označuje některé tituly zvláštním druhem výpůjček: novinky, četba.
  • a) novinky
   • Novinky jsou půjčovány na 30 dnů.
   • Výpůjční lhůtu nelze prodloužit ani titul bezprostředně po vrácení znovu půjčit tomu samému čtenáři.
   • Titul je po návratu zařazen do fronty rezervací nebo do knihovního fondu, aby byl k dispozici dalším čtenářům.
  • b) četba
   • Četba je půjčována na 14 dnů.
   • Výpůjční lhůtu nelze prodloužit ani titul bezprostředně po vrácení znovu půjčit tomu samému čtenáři.
   • Titul je po návratu zařazen do fronty rezervací nebo do knihovního fondu, aby byl k dispozici dalším čtenářům.
   • Na tituly označené jako Četba mají přednostní právo výpůjčky žáci základních škol a studenti.
 • 3) Vracení knih a ostatních knihovních dokumentů:
 • a) Knihy a ostatní knihovní dokumenty (CD, HRY, časopisy…) vracejte přímo v Půjčovně u pultu „Vracení“ ve výpůjční době knihovny.
 • b) Knihy a ostatní knihovní dokumenty (CD, HRY, časopisy…) je možno také vracet do červeného knihoboxu před vstupem do knihovny tehdy, když je otevřen průjezd do budovy knihovny a muzea.
 • c) CD a HRY vkládejte, prosím, zabalené např. v igelitovém sáčku.
 • d) Počítejte s tím, že pokud knihy (…) vložíte do boxu po skončení výpůjční doby, budou Vám knihy z konta odečteny až následující výpůjční den.