Knihovny.cz

Městská knihovna v Týně nad Vltavou se v roce 2023 zapojila do portálu Knihovny.cz, který poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven – komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv.

Na portálu Knihovny.cz můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.

Výčet institucí a zdrojů, které jsou nyní součástí projektu, najdete zde.

Funkce portálu KNIHOVNY.CZ

Na portálu lze provádět tytéž úkony, které umožňují online katalogy zapojených knihoven:

 • 1) Vyhledávání a zjišťování aktuální dostupnosti knih, časopisů, audio a videodokumentů, článků a dalších dokumentů ve fondech zapojených knihoven
 • 2) Objednávky publikací ze skladu a rezervace vypůjčených dokumentů
 • 3) Přehled výpůjček a jejich prodlužování
 • 4) Informace o platnosti registrace, blokacích, pokutách a poplatcích (v některých knihovnách i s možností online platby)
 • 5) Schránka na ukládání zajímavých titulů a správa seznamů oblíbených dokumentů

Co portál nabízí navíc:

 • 1) Propojování identit (čtenářských kont) z knihoven, v nichž je uživatel registrován
 • 2) Generování citací v různých formátech
 • 3) Plnotextové vyhledávání ve zdigitalizovaných dokumentech a dalších elektronických zdrojích
 • 4) Oborové bibliografie a neknihovní informační zdroje
 • 5) Zahraniční zdroje – index kvalitních vědeckých časopisů a dalších odborných zdrojů z celého světa
 • 6) Adresář českých knihoven
 • 7) Oborové brány, tematické mikroportály a inspirační seznamy
 • 8) Stahování volně dostupných elektronických zdrojů
 • 9) Zpřístupnění licencovaných elektronických zdrojů (po přihlášení)

Jak se do portálu přihlásit?

Do adresního řádku v internetovém prohlížeči zadejte knihovny.cz , vyhledejte a otevřete tyto stránky nebo klikněte ZDE. V pravém horním rohu najdete přihlášení …

Klikněte na přihlášení → zobrazí se nabídka zapojených knihoven a možnosti přihlášení → do řádku Přihlásit účtem napište „tyn“ nebo rolujte až na název Městská knihovny v Týně nad Vltavou → potvrďte naši knihovnu → dostanete se na tabulku s přihlášením → použijte stejné přihlašovací údaje, které zadáváte při přihlášení do konta čtenáře v našem katalogu.

nebo pro přihlášení do Knihovny.cz použijte náš odkaz ZDE 🙂