Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu (NDK – DNNT)

Nenašli jste požadovanou knihu v knihovně, v knihkupectví, v antikvariátu ani v internetovém obchodě? Pravděpodobně se může jednat o dílo nedostupné na trhu (DNNT), které vám nyní naše knihovna umožňuje v digitalizované podobě zpřístupnit na základě smlouvy s Národní knihovnou ČR. Tuto službu mohou zdarma využít všichni uživatelé knihovny s platnou registrací.

Díla nedostupná na trhu zahrnují plné texty knih, časopisů, novin atd. vydaných na území České republiky do roku 2001 a časopisy vydané do roku 2011. Jedná se o dokumenty chráněné autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). Kromě toho jsou přístupné i plné texty starších dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné. K dispozici je přibližně 180 000 digitalizovaných svazků.

Přístup nabízí Národní knihovna ČR prostřednictvím Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu (dále jen NDK-DNNT). Digitalizované knihy a časopisy budete moci využívat pomocí dálkového přístupu z Vašeho počítače nebo tabletu připojeného k internetu. Přihlášení je stejné jako do katalogu a konta Městské knihovny v Týně nad Vltavou. Služba je bezplatná.

Další informace na Čtenářům – DNNT – Díla nedostupná na trhu.

Základní podmínky využívání služby NDK-DNNT:

  • 1) Zobrazené texty knih a časopisů lze pouze číst.
  • 2) Není dovoleno zhotovit tištěnou nebo digitální kopii zobrazených textů.
  • 3) Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za porušení autorského zákona.
  • 4) Pokud bude zjištěno porušování autorských práv, je knihovna zavázaná poskytnout kolektivním správcům autorských práv součinnost při zjišťování totožnosti registrovaného čtenáře.
  • 5) Knihovna uchovává identifikační údaje registrovaného čtenáře po dobu 1 kalendářního roku následujícího po ukončení jeho registrace.
  • 6) Národní knihovna ČR zpracovává a uchovává osobní údaje registrovaného čtenáře v souvislosti s využitím služby NDK-DNNT po dobu 1 kalendářního roku následujícího po využití služby. Jedná se o identifikační údaje, relace připojení, historie přihlášení a logy. Podrobné informace o službě NDK-DNNT najdete na https://dnnt.cz/

Postup přihlášení do NDK – DNNT

Pokračujte na stránky NDK – https://ndk.cz/ vpravo nahoře klik na „Přihlásit“ → klik na Souhlas s podmínkamiPřihlásit knihovním účtem/eduID → vybrat účet (stačí vepsat slovo týn) „Městská knihovna v Týně nad Vltavou“ → přihlašovací údaje (číslo průkazu nebo email, který máte uveden ve svém čtenářském kontě) a heslo do čtenářského konta) → souhlas s předáním informací → vyhledat dokumenty → použít filtr „Díla nedostupná na trhu“ (dokumenty označené oranžovým zámečkem)  → vybrat a otevřít dokument.

NEBO

využijte přímý odkaz na přihlašovací stránku ZDE nebo v MENU KATALOGY & DATABÁZE → DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU

Návod na přihlášení ZDE