Služby pro školy


Naši nejmenší jsou naši nejlepší! Pro předškolní a školní kolektivy připravujeme řadu akcí, které posilují čtenářskou gramotnost a budují kladný vztah ke knize jako základu naší vzdělanosti. Pro nejmenší děti (MŠ) nabízíme čtení z oblíbených dětských knih. Žákům prvního stupně ZŠ nabízíme besedy o informační výchově. Pořady jsou vhodně navázány na příslušné Rámcové  vzdělávací programy.

Besedy a další pořady připravujeme i na míru. S poptávkou se neváhejte obrátit na vedoucí knihovnici Bc. Ivu Janovskou, mobilní tel. 770 198 960.