Ceník placených služeb a poplatků


Registrace čtenářů

Děti do 15 let50 Kč
Studenti od 16 do 26 let100 Kč
Dospělí200 Kč
Senioři od 60 do 69 let100 Kč
Senioři nad 70 let0 Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P0 Kč
Dárkový poukaz0/50/100/200 Kč dle kategorie čtenáře

Poplatky z prodlení a upomínky

  1. Poplatky z prodlení jsou generovány za každý dokument a každých započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta.
  2. Upomínky jsou generovány po každém ukončeném měsici, v němž čtenář nereagoval na vznik poplatků z prodlení a vznik upomínky (předchozích upomínek).
  3. Všechny poplatky a upomínky se sčítají.

Monografie
(knihy, brožury, leporela, hudebniny, kartografické dokumenty)
5 Kč
Časopisy5 Kč
CD5 Kč
HRY10 Kč
NOVINKY10 Kč
ČETBA10 Kč
1. upomínka
(bez písemného upozornění, jen emailem)
0 Kč
2. upomínka
(bez písemného upozornění, jen emailem)
20 Kč
3. upomínka
(písemné upozornění, email)
50 Kč
4. upomínka/upopmínací dopis za 1., 2., 3. a 4. měsíc)
(jen písemné upozornění)
200 Kč
vymáhání soudní cestoudle skutečně vynaložených nákladů

Manipulační poplatky

Poškození čtenářské legitimace20 Kč
1. duplikát průkazu20 Kč
2. duplikát průkazu50 Kč
Poškození čárového kódu10 Kč
Návštěva bez průkazu10 Kč
Rezervace 6 Kč
Objednávka z volného výběru6 Kč

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Pro čtenáře
(poštovné placeno při vyzvednutí titulu, i v případě, že čtenář o již
vyžádaný a druhou knihovnou odeslaný titul nemá zájem)
(poštovné může vyžadovat i druhá knihovna)
70 Kč
Pro knihovny
(platba bude fakturována po odeslání požadavku)
70 Kč
Mezinárodní MVSdle ceníku Národní knihovny

Prodej knih a časopisů

Knihy10/20/50 Kč podle stavu
Časopisy5 Kč

Balení knih, sešitů apod.

Formát A58 Kč
Formát A410 Kč
Jiný formát15 Kč

Tiskové a kopírovací služby

Tisk černobílý A4 (1 strana)2 Kč
Tisk černobílý A3 (1 strana)4 Kč
Tisk barevný A4 (1 strana)10 Kč
Tisk barevný A3 (1 strana)15 Kč

Internet

Prvních 30 minut (myšleno prvních 30 min v jednom dni)zdarma
Každá další započatá minuta1 Kč