Registrace čtenářů

Děti do 15 let50 Kč
Studenti od 16 do 26 let100 Kč
Dospělí200 Kč
Senioři od 65 do 74 let100 Kč
Senioři od 75 let0 Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P0 Kč
Dárkový poukaz0/50/100/200 Kč dle kategorie čtenáře

Poplatky z prodlení a upomínky

  1. Poplatky z prodlení jsou generovány za každý dokument a každých započatých 7 dní, o které byla překročena stanovená výpůjční lhůta.
  2. Upomínky jsou generovány za výpůjčky ze stejného data, za každý druh dokumentu a po každém ukončeném měsíci, v němž čtenář nereagoval na vznik poplatků z prodlení a vznik upomínky (předchozích upomínek).
  3. Všechny uvedené poplatky a upomínky se sčítají!

Monografie
(knihy, brožury, leporela, hudebniny, kartografické dokumenty)
5 Kč
Časopisy5 Kč
CD5 Kč
HRY10 Kč
NOVINKY10 Kč
ČETBA10 Kč
1. upomínka (za 1. měsíc)
(bez písemného upozornění, jen emailem)
0 Kč
2. upomínka (za 1. a 2. měsíc)
(bez písemného upozornění, jen emailem)
20 Kč
3. upomínka (za 1., 2. a 3. měsic)
(písemné upozornění, email)
50 Kč
4. upomínka/upomínací dopis (za 1., 2., 3. a 4. měsíc)
(jen písemné upozornění)
200 Kč
vymáhání soudní cestoudle skutečně vynaložených nákladů

Manipulační poplatky

Poškození čtenářské legitimace/průkazky20 Kč
1. duplikát průkazu20 Kč
2. duplikát průkazu50 Kč
Poškození čárového kódu, poškození nebo ztráta obalu10 Kč
Rezervace 6 Kč
Objednávka z volného výběru6 Kč
Skenovací práce, cena za 1 stranu1 Kč

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Pro čtenáře
(poštovné placeno čtenářem při vyzvednutí titulu; také v případě, že čtenář o již
vyžádaný a jinou knihovnou odeslaný titul nemá zájem)
(poštovné může vyžadovat i zasílající knihovna)
70 Kč
Pro knihovny
(platba bude fakturována po odeslání požadavku)
70 Kč
Mezinárodní MVSdle ceníku Národní knihovny

Prodej knih a časopisů

Knihy, časopisy10/20/50 Kč podle stavu

Balení knih, sešitů apod.

Formát A58 Kč
Formát A410 Kč
Jiný formát15 Kč

Tiskové a kopírovací služby

Tisk černobílý A4 (1 strana)2 Kč
Tisk černobílý A3 (1 strana)4 Kč
Tisk barevný A4 (1 strana)10 Kč
Tisk barevný A3 (1 strana)15 Kč