Objednávky z volného výběru / Žádanky z půjčovny staršího fondu / Rezervace

Všechny tři online požadavky na knihy, CD… atd. si registrovaný čtenář vytváří ve svém čtenářském kontě přes online katalog. O rezervaci titulu je možné požádat i u výpůjčního pultu.

Jak se v nich ale vyznat a za které z nich zaplatíte? A co je to vlastně volný výběr?

Volný výběr

Volným výběrem v naší knihovně označujeme všechny volně dostupné tituly nacházející se v PŮJČOVNĚ v oddělení pro děti a v oddělení pro dospělé.

Objednávka z volného výběru

= žádanka na volně dostupný titul na pobočce Půjčovna děti nebo Půjčovna dospělé

  • Je určena zejména těm čtenářům, kteří z časových či jiných důvodů nemohou v PŮJČOVNĚ trávit čas vybíráním knih. Pokud se tedy zrovna nenacházíte v knihovně, můžete si přes on-line katalog objednat tituly z volného výběru. (Pokud jste v knihovně, volně dostupné tituly neobjednávejte!)
  • Pokud si objednáte/vyžádáte knihu z volného výběru, bude připravena, až ji knihovnice pro Vás připraví, tedy jakmile bude moci přerušit svoji práci. Může to ale trvat i několik hodin, proto vždy vyčkejte na potvrzující email nebo SMS.
  • Je zpoplatněna částkou 6,- Kč. (V době mimořádného provozu knihovny při uzavření Půjčovny, bývají poplatky za objednávku z volného výběru odpouštěny.)
  • Takto vyžádaná kniha je připravena k vyzvednutí 7 dní, po té žádanka propadá a kniha je vrácena do volného výběru. Poplatek však zůstává.

Žádanka z půjčovny staršího fondu

= žádanka na dostupný titul na pobočce Starší fond dospělí nebo Starší fond děti

  • Pokud si online vyžádáte knihu z PŮJČOVNY STARŠÍHO FONDU (starší fond), bude pro Vás nachystána k vyzvednutí do druhého výpůjčního dne v Půjčovně.
  • Takto vyžádaná kniha je připravena k vyzvednutí 7 dní, po té žádanka propadá a kniha je vrácena do PŮJČOVNY STARŠÍHO FONDU.
  • Žádanky z PŮJČOVNY STARŠÍHO FONDU nejsou zpoplatněny.

Rezervace

= žádanka na titul vypůjčený jiným čtenářem

  • Pokud si vytvoříte Rezervaci na vypůjčenou knihu, bude pro Vás kniha připravena až po navrácení jiným čtenářem. Vyčkejte na zprávu zaslanou emailem nebo SMS.
  • S vytvořením rezervace se zavazujete uhradit poplatek 6,-Kč, který zaplatíte při vyzvednutí knihy.
  • Rezervovaná kniha je připravena k vyzvednutí 7 dní, po té rezervace propadá a kniha je vrácena do volného výběru nebo do skladu. Poplatek však zůstává.