Vracení knih a ostatních knihovních dokumentů

Knihy a ostatní knihovní dokumenty (CD, HRY, časopisy…) vracejte přímo v Půjčovně u pultu Vracení ve výpůjční době knihovny.

Knihy a ostatní knihovní dokumenty (CD, HRY, časopisy…) je možno také vracet do červeného biblioboxu před vstupem do knihovny vždy, když je otevřen průjezd do budovy knihovny a muzea.

CD a HRY vhazujte, prosím, zabalené např. v igelitovém sáčku.

Počítejte s tím, že pokud knihy (…) vhodíte do boxu po skončení výpůjční doby, budou Vám knihy z konta odečteny až následující pracovní den.