Nejnovější příspěvky


Půjčovna je od 13. dubna 2021 přístupná v omezeném provozu.

 • Út 9 – 12 , 13 – 17
 • Čt 9 – 12 , 13 – 17

 • V půjčovně mohou být maximálně 2 čtenáři (toto omezení se nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející čtenáře a na doprovod čtenáře, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P) po dobu 15 minut .
 • Do knihovny (průjezd, chodba, půjčovna knihovny) je dovolen přístup pouze s respirátorem přes ústa i nos.
 • Před samotným vstupem do půjčovny je nutná dezinfekce rukou, případně použití jednorázových, pracovníky knihovny připravených rukavic.
 • V celé knihovně i průjezdu je třeba dodržovat rozestupy min. 2 m.

 • Vracení dokumentů (knih …)

Vracení je možné pouze do červeného biblioboxu před vstupem do Půjčovny.

Počítejte prosím s tím, že pokud knihy (aj.) vhodíte do boxu mimo provozní dobu knihovny (po, stř, pá 8-14, út, čt 8-17), budou Vám knihy z konta odečteny až následující pracovní den.

Podrobnější infomace: viz Vracení knih v době covidu


 • Objednávky z volného výběru, žádanky ze skladu, rezervace ...

Za objednávky z volného výběru a žádanky ze skladu nejsou v současné době poplatky účtovány.

Poplatky za rezervace stále účtovány jsou.


 • Registrace – nová registrace, prodloužení stávající registrace

Stále je možné využívat formuláře a postupy pro založení nové registrace a prodloužení stávající registrace (viz Prodloužení registrace v době covidu a Nová registrace v době covidu).

Platba za registraci je možná:

 1. bankovním převodem (nutno kontaktovat knihovnice na emailu: knihovnatnv@gmail.com)
 2. hotově v Půjčovně – v otevírací době
 3. platební kartou v Půjčovně – v otevírací době


🙂 Děkujeme, že dodržujete naše pokyny. 🙂