Ceník

Registrace čtenářů:

Děti 50 Kč
Senioři, ZTP, ZTP/P studenti (denní studium) 100 Kč
Ostatní čtenáři 200 Kč
Poškození čtenářské legitimace 20 Kč
1. duplikát průkazky 20 Kč
2. a další duplikát průkazky 50 Kč

Upomínky:

1. upomínka (po 1 měsíci bez písemného upozornění) 20 Kč
2. upomínka (za každý další započatý měsíc) 50 Kč
3. upomínka (za každý další započatý měsíc) 200 Kč

Manipulační poplatky:

Poškození čárového kódu, poškození nebo ztráta obalu 10 Kč
Návštěva bez průkazky 10 Kč
Rezervace a objednávka 6 Kč

Meziknihovní výpůjční služba:

Realizovaná výpůjčka (platí se při předání publikace čtenáři) 60 Kč
Mezinárodní MVS podle ceníku Národní knihovny

Prodej knih a časopisů

Knihy 10/20/50 Kč (podle stavu)
Časopisy 5 Kč

Balení knih, sešitů:

Formát A4 Formát A5
Formát A5 8 Kč
Jiný formát 15 Kč

Tiskové a kopírovací služby:

Tisk černobílý A4 (1 strana) 2 Kč
Tisk barevný A4 (1 strana) 4 Kč
Tisk černobílý A3 (1 strana) 10 Kč
Tisk barevný A3 (1 strana) 15 Kč

Internet:

Prvních 30 minut zdarma
Každá další započatá minuta 1 Kč